Μεταφορές παντός τύπου με ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα.
Δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων εμπορευμάτων
Άμεση απόδοση αντικαταβολών.

Δυνατότητα αποθήκευσης εμπορευμάτων.
Ασφαλής μεταφορά φορτίων.
Σύγχρονες εγκαταστάσεις για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.